- Det er fint å være på plass, det er viktig for samhandlingen mellom kultur og inkludering og de andre fagområdene. Jeg skulle egentlig ikke begynne før første kvartal 2019, men så ordnet det seg slik med gamlejobben at jeg fikk til å begynne tidligere, forteller Duun. Duun kommer fra en prosjektlederstilling for felles kultursatsing i Kommunenes interesseorganisasjon (KS) og Norsk kulturskoleråd.  

Bli kjent med Nye Namsos  

Den splitter nye kommunalsjefen for kultur og inkludering skal i tillegg til å møblere kontoret i Namsos ha arbeidsdager både i Fosnes og på Namdalseid.  
- Jeg skal bruke tid på å gjøre meg kjent med kulturfeltet, frivilligheten og de som jobber med inkludering i de tre kommunene. Jeg er nok minst kjent med Namdalseid, forteller Duun som kommer fra Jøa og bor på Spillum.   

Å organisere en organisasjon  

Den nye kommunalsjefen ser fram til å organisere fagområdet kultur og inkludering. 
- Dette arbeidet skal gjøres med aktiv medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte. Når jeg kommer ordentlig på plass skal jeg lage en framdriftsplan som jeg kommer til å informere nærmere om.  
Duun er ellers opptatt av å få fram styrkene til de tre kommunene som snart blir en. 
- Mitt inntrykk er at Fosnes og Namdalseid er spesielt gode på å tenke helhetlig, og dette er noe den nye kommunen kan lære av. Med helhetlig tenker jeg på tilbudet rundt innbyggeren. Det er for eksempel mange ansatte i en kommune som jobber med akkurat de samme barna.   

Lokalt kulturliv  

Duun er opptatt av den forestående kulturmeldingen som regjeringen legger fram for Stortinget. Men fokuset er lokalt. 
- Vi har nettopp hatt en fylkessammenslåing. Fokuset nå er å bygge et sterkt kulturliv i Namdalen og i Nye Namsos.  
Kommunalsjefen, som selv spiller trombone, har hovedfag i musikk fra NTNU. Hun har tidligere vært både musikkskolerektor i Fosnes og kulturskolerektor i Namsos. Men får hun selv drevet med kultur?
- Hehe, mitt kulturelle engasjement utenom jobb og det å være i publikum består nok for tiden mest i å følge opp egne barn i kulturskolen, korps og idrettslag.